Penerbitan STR Baru

Penerbitan STR Baru
Created: 2018-04-04 15:13:15 1
Updated: 2019-05-23 10:26:30 1

Berikut nama-nama penerbitan STR yang sudah selesai:

1.    Ahmad Noprika Wendi

2.    Alfan Jamil Siregar
3.    Angga Axiery
4.    Ariyadi
5.    Delfie Emgriani
6.    Delfiyen
7.    Devi mardiani
8.    Eli Sumarni
9.    Erfadillah Rahma Putri
10.    Febriantie Zulia
11.    Fitri Nursanti
12.    Gita Afriantina
13.    Handina Corelia Harahap
14.    Ibrahim
15.    Kevin Fernando
16.    Lidia A
17.    Linda Astari Ratna Sari
18.    Lusi Arces Pitaloka
19.    Mahdayani
20.    Masrizal
21.    Megi Mulya
22.    Mohd. Hafis
23.    Nelda sri wahyuni
24.    Nova lai angraini
25.    Nur Rohib Ali
26.    Nur sahwika                              
27.    Rini Sumaini                              
28.    Rizki Amalia
29.    Siti Hapsari
30.    Suci Esa Astari
31.    Syahriatil afwani
32.    Widia Harliantika
33.    Windi Putri Wannis
34.    Yetty Mulya
35.    Yunaldi

Keterangan:

- STR dapat diambil di Sekretariat DPD PORMIKI RIAU dengan melengkapi semua persyaratan

- Untuk pengambilan harap menghubungi Sekretariat terlebih dahulu.